Een thuisbatterij slaat elektriciteit op die overdag wordt geproduceerd door zonnepanelen en levert stroom wanneer de vraag hoog is of wanneer er geen zonne-energie beschikbaar is.