Een warmtepomp onttrekt warmte uit de natuur (zoals lucht, water of grond) en gebruikt dit om een ruimte te verwarmen. Dit gebeurt door middel van compressie en expansie van een koudemiddel.