Een gascondensatieketel recupereert ook de latente condensatiewarmte uit waterdamp in de rookgassen, wat resulteert in een hoger rendement dan bij traditionele ketels. Hierdoor wordt er minder energie verspild.